Formular per il til 2024

Era igl onn 2023 ha il tradiziunal til da tscheiver liug a Trun. Has era Ti survegniu plascher e tschaffen da separticipar al til? Lu s’annunzia! Nus selegrein zun fetg da mintg’uniun, scola ni club che pren part.